mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi im. Wisławy Szymborskiej jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego.
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu,
  • Zarządzeń Kuratora,
  • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
  • Ramowego planu pracy szkoły,
  • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  • Regulaminów wewnętrznych

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Łódź.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty
 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 3 482
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 05.06.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl