mapa strony   |   kontakt   |

Zasady działania zespołów przedmiotowych

 

Zasady działania zespołów przedmiotowych

w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe, których pracą kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły  na wniosek zespołu.
 2. W szkole działają zespoły:
  • Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych (tworzą go nauczyciele języka polskiego, historii i katechezy),
  • Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczo- informatycznych ( matematyka, informatyka, przyroda) Zespół nauczycieli wychowania fizycznego,
  • Zespół nauczycieli języków obcych ( nauczyciele języka angielskiego)
  • Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
  • Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych ( nauczyciele plastyki, muzyki, rzeźby, techniki)
  • Zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego
  • Zespół nauczycieli świetlicy
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
  • korelację treści programowych i ścieżek edukacyjnych,
  • ustalenie zastawu programów nauczania dla danego oddziału
  • współpracę nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,
  • wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów
  • ustalanie metod i sposobów aktywizacji uczniów i podnoszenia efektywności pracy z uczniem zdolnym i słabym,
  • ustalanie sposobów badania wyników nauczania,
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, organizowanie lekcji koleżeńskich,
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  • opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych              i eksperymentalnych programów nauczania,
  • organizowanie konkursów wiedzy i umiejętności,
  • przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych,
  • organizowanie ciekawych akcji, rozszerzających treści programowe.
 4. Zespoły co roku przygotowują szczegółowe plany pracy. Po każdym semestrze przygotowują sprawozdania ze swej działalności.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 10 349
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 25.08.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl