mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin dyżurów

         REGULAMIN DYŻURÓW      

NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 W ŁODZI

 

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły              i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

 

2.      Plan dyżurów układa członek Rady Pedagogicznej powołany na wniosek dyrektora szkoły lub dyrekcja szkoły.

 

3.      Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.

 

4.      Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.

 

5.      Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, łączniki.

 

6.      Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godz. 7.45.

 

7.      Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżur. Jeżeli nauczyciel pełni w tym czasie własny dyżur, to dyrektor lub jego zastępca wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

 

 

II.      OBOWIĄZKINAUCZYCIELADYŻURUJĄCEGO

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:

 

1.      Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn.za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw: siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące bójki, chodzenie po balustradach, itp…

 

2.      Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci:

 

§         zakazuje biegania w terenie budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w łącznikach i sanitariatach oraz w zakamarkach;

§         nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego/sklep, ulica, dom/.

 

3.      Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.

 

4.      Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora/wicedyrektora.

 

5.      Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował /porządek, itp…/.

 

6.      Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły /wicedyrektorowi/ zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

 

7.      Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku            i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.

 

8.      Nauczyciel współpracuje z dyżurującymi uczniami i ocenia ich pomoc                         w wypełnianiu nadzoru nad dziećmi i młodzieżą.

 

         REGULAMIN DYŻURÓW      

NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 W ŁODZI

 

III.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły              i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

 

2.      Plan dyżurów układa grupa nauczycieli - członkowie Rady Pedagogicznej powołani na wniosek dyrektora szkoły lub dyrekcja szkoły.

 

3.      Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.

 

4.       Nauczyciele etatowi wychowania fizycznego, pełnią dyżury w pobliżu rozbieralni i sal gimnastycznych, jednocześnie nadzorując przygotowanie uczniów do zajęć wychowania fizycznego.

 

5.      W klasach I – III nauczyciele pozostają z uczniami podczas przerw.

 

6.      Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.

 

7.      Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, łączniki.

 

8.      Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godz. 7.45.

 

9.      Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżur. Jeżeli nauczyciel pełni w tym czasie własny dyżur, to dyrektor lub jego zastępca wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

 

10.  Podczas trwania zajęć lekcyjnych wszyscy uczniowie są pod opieką nauczycieli uczących, biblioteki lub świetlicy.

 

11.  Uczniowie gimnazjum spożywają posiłki w szkolnej  stołówce zawsze pod opieką nauczyciela dyżurującego / wg planu dyżurów – G 29 /.

 

 

IV.      OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:

 

1.      Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn.za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw: siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące bójki, chodzenie po balustradach, itp…

 

2.      Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci:

 

§         zakazuje się na terenie  budynku szkoły: biegania, spędzania przerw                        na schodach, w łącznikach i sanitariatach oraz w zakamarkach;

§         nie dopuszcza się do samowolnego opuszczania budynku szkolnego/sklep, ulica, dom, basen/.

 

3.      Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają                      w rzetelnym pełnieniu dyżurów.

 

4.      Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora/wicedyrektora.

 

5.      Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku (terenu objętego dyżurem)i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował /porządek, itp…/.

 

6.      Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły/wicedyrektorowi/ zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

 

7.      Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku            i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.

 

8.      Nauczyciel współpracuje z dyżurującymi uczniami i ocenia ich pomoc                         w wypełnianiu nadzoru nad dziećmi i młodzieżą.

 

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 3 016
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 25.08.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl