Kadra pedagogiczna

W Szkole Podstawowej nr 34 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi zatrudnieni są nauczyciele, pedagog, pracownicy administracji i obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz w danym zespole przedmiotowym tworzą zespoły WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli), których zadania określone są w odrębnym regulaminie
Obowiązki nauczycieli określone są w Statucie Szkoły.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi

(Kadra Pedagogiczna dostępna na naszej stronie: sp34.szkoly.lodz.pl)

 

Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 8 371
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 05.06.2019
 
wydruk z dnia: 30.09.2022 // sp34.lodz.edubip.pl