Kadra pedagogiczna

Wersja archiwalna z dnia 25.08.2009

W Szkole Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi zatrudnieni są nauczyciele, pedagog, pracownicy administracji i obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz w danym zespole przedmiotowym tworzą zespoły WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli), których zadania określone są w odrębnym regulaminie
Obowiązki nauczycieli określone są w Statucie Szkoły.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi

L.p. imię i nazwisko nauczyciela nauczany przedmiot
1 Agnieszka Błażejczyk dyrektor - kształcenie zintegrowane, informatyka
2 Barbara Cygan wicedyrektor - historia
3 Ewa Horna kształcenie zintegrowane
4 Joanna Koncerewicz kształcenie zintegrowane
5 Katarzyna Andrzejkowicz kształcenie zintegrowane
6 Marta Bukowiecka kształcenie zintegrowane
7 Katarzyna Wincek kształcenie zintegrowane
8 Bogusława Pawlikowska kształcenie zintegrowane
9 Katarzyna Woźniak kształcenie zintegrowane
10 Urszula Janasik kształcenie zintegrowane
11 Beata Wojnar kształcenie zintegrowane
12 Magdalena Zając kształcenie zintegrowane
13 Beata Miętus kształcenie zintegrowane
14 Izabela Lasota kształcenie zintegrowane
15 Beata Walczewska kształcenie zintegrowane, informatyka
16 Halina Gruszczyńska religia
17 Grażyna Olczyk religia
18 Danuta Barbachowska religia
19 Olga Batór język angielski
20 Aleksandra Sieczych język angielski
21 zast. za A. Świątek język angielski
22 zast. za M. Graczyk język angielski
23 Izabela Kępińska Woch język angielski
24 Katarzyna Kaczorowska Jurek język angielski, język polski
25 Michał Chabasiński język polski
26 Bogumiła Sadura język polski
27 Monika Pilasik język polski
28 Urszula Opawska język polski, historia
29 Agnieszka Walczak matematyka
30 Gabriela Strzelecka matematyka
31 Małgorzata Paszyńska matematyka
32 Jacek Miłkowski informatyka
33 Joanna Kowalczyk przyroda
34 Anna Sikora przyroda
35 Bogna Myck przyroda
36 Jolanta Malicka technika, muzyka
37 Barbara Jarosińska plastyka
38 Dagmara Horab rzeźba, plastyka
39 Izabela Muszyńska muzyka
40 Krzysztof Urbankowski muzyka
41 Arkadiusz Cygan wychowanie fizyczne
42 Rafał Tomaszewski wychowanie fizyczne
43 Agata Nawrocka Bors wychowanie fizyczne
44 Monika Gwóźdź bibliotekarz
45 Aleksandra Podlasin Kubus pedagog
46 Barbara Zajcewa wychowawca świetlicy szkolnej
47 Anna Gumola wychowawca świetlicy szkolnej
48 Agnieszka Rajchert - zast za Wilczyńską wychowawca świetlicy szkolnej
49 zast. Za Stelmaszczyk i Dominiak wychowawca świetlicy szkolnej
50 Beata Kawczyńska język polski
51 zast. Za K. Kostrzewską kształcenie zintegrowane
52 K. Zalepińska zast. Za A. Piórkowską kształcenie zintegrowane
53 K. Stanisławczyk - zast. za Ubysz wychowanie fizyczne
54 Iwona Gliszczyńska wychowawca świetlicy szkolnej

 

Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 7 060
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 25.08.2009
 
wydruk z dnia: 12.07.2020 // sp34.lodz.edubip.pl